Eerstegraads Docent Duits in Den Haag

Het Haags Montessori Lyceum zoekt per 1 augustus 2022 een 
 
docent Duits 
 
voor 0,8-1,0 fte eerstegraads 
 
Profiel  
 
Wij zijn op zoek naar een docent Duits die voldoet aan het volgende profiel:  

 • Eerstegraads bevoegd in Duits 
 • Eigen visie op het vak en in staat deze te verwoorden en over te dragen 
 • In staat om met behulp van ICT gedifferentieerd les te geven  
 • Flexibel en initiatiefrijk, bereid om te experimenteren als het gaat om vakinhoud 
 • In staat om in een team samen te werken 
 • Degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning  
 • Communicatief sterk en in staat tot samenwerken 
 • Bereid een groep leerlingen te coachen 

 
Van de docent Duits verwachten wij: 

 • dat hij/zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen;  
 • dat hij/zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht; 
 • dat hij/zij in staat is om binnen en buiten de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en externen en dit om te zetten in concrete projecten;  
 • dat hij/zij in staat is tot het mede vormgeven van een doorlopende leerlijn onder-bovenbouw; 
 • dat hij/zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel. 

 
Procedure 
 
Sollicitatiebrieven kunnen uiterlijk 8 mei 2022 via
www.meesterbaan.nl
gericht worden aan Leonie van der Zanden-Veth, Hoofd Bedrijfsvoering. 
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 12 mei 2022 tussen 17.00 en 19.00 uur. Een eventueel tweede gesprek zal op maandag 16 mei tussen 15.00 en 17.00 uur plaatsvinden. 
 
 

Solliciteer