Docent(e) Duits in Leeuwarden

Wat ga je doen
Voor !mpulse Kollum zijn wij per 1 maart op zoek naar een enthousiaste expert die onze leerlingen kan boeien, ‘energizen’ en inspireren. Als docent Duits geef je betekenisvol en contextrijk – passend bij onze visie op onderwijs – 10 vaklessen van 50 minuten
aan verschillende groepen in de onderbouw (0,4 FTE).

Je verzorgt ook een aantal talentlessen en je begeleidt en ondersteunt groepen leerlingen bij het plannen, organiseren en uitvoeren van het eigen werk en schooleigen projecten zoals ‘Community’ en ‘Setting’. Tevens ben je 1 x per jaar mede-creator en organisator
van een ‘Setting’ en een ‘Profileringsweek’.

We verwachten dat onze nieuwe collega openstaat voor een coachende stijl van lesgeven en omgang met leerlingen en/of bereid is om zich die werkwijze eigen te maken.

Je zult je snel thuis voelen in een klein, betrokken en daadkrachtig team. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen en je kunt rekenen op begeleiding op maat om je het leren en werken op !mpulse Kollum eigen te maken.

Wie zijn wij
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen een stevig diploma behalen zodat er, na de schooljaren op !mpulse Kollum, goed toegerust door kan worden gestroomd naar het  vervolgonderwijs. Dat betekent dat we goede en actieve vaklessen geven, contextrijke projecten
organiseren, ruimte bieden voor talentontwikkeling en begeleiding geven bij het leren (leren) en de leerling hierbij extra ondersteunen als dat nodig is.
 
Naast een diploma op het juiste niveau willen we onze leerlingen ook tools in handen geven om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf en anderen te halen. Daarom vinden we het belangrijk om de leerling goed voor te bereiden op het kiezen
van een vervolgopleiding en op de plek in de moderne, steeds veranderende, samenleving. Die vraagt immers om goed opgeleide, flexibele, empathische, creatieve en mondige mensen. Vaardigheden als plannen, organiseren, onderzoeken, reflecteren, samenwerken en
overleggen krijgen daarom volop aandacht bij ons op school.
 
“!mpulse Kollum wil een school zijn waar een hoge ambitie wat betreft onderwijskundige kwaliteit, professionaliteit en een veilig pedagogisch klimaat onlosmakelijk verenigd zijn.”
 
Ook de persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal. We zijn een kleine, veilige school waar we iedereen kennen, waar iedereen wordt gezien en waar iedereen de persoonlijke aandacht krijgt die hij verdient. We werken hard aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie
tussen het team, de leerlingen en de ouders/verzorgers en de leerlingen onderling. Dit betekent aan de ene kant dat we duidelijk zijn en heldere grenzen stellen en aan de andere kant dat we luisteren naar het verhaal van iedere leerling. Respectvol en herstelgericht
met elkaar omgaan is bij ons de norm.
 
De havo van !mpulse Kollum is onlangs door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot ‘Beste havo van Friesland’.
 
Voor meer informatie kijk op de website van Piterjelles !mpulse Kollum
 

Wij zoeken een collega die:

 • In het bezit is van een 1e / 2e  graads lesbevoegdheid voor het vak Duits, of in opleiding is hiervoor
 • Leerlingen boeit, motiveert en een sportieve leeromgeving creëert
 • Didactische vaardigheden laat zien
 • Kan ‘afspreken en aanspreken’
 • Als teamplayer kan werken vanuit de onderwijsvisie van !mpulse Kollum
 • Projecten op de school organiseert, plant en met goed resultaat afrondt
 • Bij voorkeur inzetbaar is op dinsdag en donderdag

 
Ben jij flexibel inzetbaar, vernieuwend, samenwerkingsgericht en heb je uitstekend contact met leerlingen? Dan nodigen we je van harte uit om bij ons te solliciteren!
 

 • Salaris conform CAO VO, schaal LB bij 2e graads LC bij 1e graads lesbevoegdheid
 • Ontwikkelmogelijkheden binnen een gezellig team
 • Eindejaarsuitkering en aantrekkelijke vakantieregeling
 • Pensioenregeling bij pensioenfonds ABP
 • Voordelige aanschaf fiets, laptop, tablet, smartphone, sportabonnement
 • Tijdelijk contract

Solliciteer