Docent Duits (vacaturenr. 3243) in Geleen

Wij zijn op zoek naar een collega die onze sectie Duits komt versterken. Het betreft voornamelijk lessen Duits bij focus (GPL-stroom Graaf Huyn College) en de onderbouw.

Wij vragen
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste docent met een 2e graads bevoegdheid Duits. De hierboven vermelde functie inhoud is hem/haar op het lijf geschreven.
Hij/zij:

  • heeft affinteit met de doelgroepen vmbo, havo en vwo
  • is vakdidactisch en pedagogisch competent
  • kan omgaan met heterogene groepen, kan differentiëren
  • draagt bij aan de onderwijskundige ontwikkeling van het vak
  • daagt minder talentvolle leerlingen op een positieve manier uit om zich in te zetten voor het vak
  • zorgt voor een uitdagende, veilige en gestructureerde leeromgeving
  • is een sterke teamspeler
  • is flexibel

Wij bieden
We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.

Geïnteresseerd?
Mevrouw I. Fixe, teamleider Graaf Huyn College. E-mailadres: i.fixe@stichtinglvo.nl

Overige informatie
Als docent floreer je wanneer je kunt werken op een school die bij je past. We vertellen je daarom graag waarin de brede scholengemeenschap Graaf Huyn College zich onderscheidt en wat jij daar als medewerker van zult merken. Iedereen leert anders, daar zijn we van overtuigd. En daarom bieden we naast het regulier onderwijs volgens het jaarklassensysteem ook een onderwijsvorm gebaseerd op gepersonaliseerd leren aan: FOCUS. Tevens besteden we aandacht aan hedendaagse vaardigheden o.a. via vakken als O&O (Onderzoek en Ontwerpen) in het Technasium en T&T (Technologie en Toepassing) op onze mavo. De sfeer op school is er een van wederzijds vertrouwen en respect, van samen leren en samen werken. Wij vinden het voor nu en de toekomst belangrijk om een duurzame en omgevingsbewuste school te zijn, waar contextrijk leren meer en meer belangrijk wordt. We zitten als school in een transitiefase waarbij we het onderwijs van de toekomst samen, van basis tot gymnasium, verder vorm willen geven. Jouw bijdrage en eigenheid krijgt daarbij de ruimte en wordt gewaardeerd. ‘Samen werken aan jouw toekomst’, is dan ook ons motto! De toekomst van de leerling, de school en ook jouw toekomst? Past Graaf Huyn College bij jou? Laat dan snel van je horen. We verheugen ons dan op een kennismaking met jou.

Solliciteer