Docent Duits m/v in Middelburg

Voor de vacatures Duits en Frans geef je zowel reguliere lessen als lessen aan de klassen vrijeschool.

De vacatures zijn ruim geformuleerd omdat wij breed belangstelling willen wekken en wij in dit stadium van de voorbereiding op komend schooljaar mogelijkheden zien om de invulling van de vacatures nog nader vorm te kunnen geven. Het is in dit stadium nog niet
duidelijk op welke locaties de vacatures ingevuld worden. Wij zoeken zowel 1e- als 2e-graads docenten, als docenten in opleiding en docenten die via een zij-instroomtraject in twee jaar hun bevoegdheid behalen.
 
Promotiemogelijkheden LC en LD
Voor de vacatures kunnen wij, afhankelijk van je portfolio en ambities, zicht bieden op een inhoudelijke functie van docent LC of docent LD.

Je geeft les en begeleidt (groepen) leerlingen. Je bent een ontwikkelingsgerichte en/of creatieve allround docent op je vakgebied en kunt een goed didactisch en pedagogisch klimaat in de klas realiseren. Je levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling binnen
je vakgebied. Je bent in staat om op elk niveau waar je bevoegd voor bent lessen te verzorgen.
 
Een aantal ontwikkelingen waar we de komende tijd samen aan werken:
Op CSW Bestevaêr:

 • Verder ontwikkelen van gepersonaliseerd leren
 • Voortzetten en verder versterken van het vrijeschoolonderwijs

 
Op CSW Toorop Talent College

 • Doorontwikkeling van het programma Zorg en Welzijn en de aanverwante keuzevakken
 • Verdere ontwikkeling van het leerplein, met name voor AVO-vakken

 
Op CSW Van de Perre

 • Implementeren van praktijkgerichte vakken in zowel mavo als havo
 • Verstevigen van doorlopende LOB-leerlijnen 
 • Versterken van de rol van de mentor in de leerlingbegeleiding
 • Ontwikkelen van doorlopende leerlijnen projectvaardigheden
 • Je beschikt over een lesbevoegdheid; wanneer je studeert voor deze bevoegdheid, word je ook van harte uitgenodigd te reageren
 • Je bent in het bezit van theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis
 • Je bent op de hoogte van voor het onderwijs relevante, recente onderwijskundige en vakinhoudelijke ontwikkelingen en vernieuwingen en kent methodieken om deze voor leerlingen in te zetten
 • Je bent vaardig in het werken met digitale leermiddelen
 • Je enthousiasmeert en motiveert leerlingen en kunt een veilig leerklimaat bieden
 • Je bent in staat om leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften te begeleiden
 • Je vindt het een uitdaging om samen met ons vorm en inhoud te geven aan de ontwikkelingen binnen CSW

De arbeidsvoorwaarden zijn volgens, in overeenstemming met de CAO voor het Voortgezet Onderwijs en bespreken we graag in een arbeidsvoorwaardengesprek

Solliciteer