Docent Duits in Veenendaal

Ben je docent Duits? Ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Reageer dan op deze vacature!

Functie:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een docent Duits voor het vmbo aangevuld met lessen in de onderbouw van havo en vwo. Het betreft een vacature voor het verzorgen van 15 tot 18 lesuren per week.
 

Functie-eisen:
Wij verwachten dat je:

  • in het bezit bent van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor Duits of bezig bent met het afronden van de lerarenopleiding;
  • ervaring hebt met het geven van onderwijs;
  • beschikt over voldoende competenties, waaronder goed klassenmanagement, samenwerken in teamverband, hanteren van verschillende didactische werkvormen;
  • actief bijdraagt aan de identiteit van onze school;
  • een bijdrage levert aan de onderwijskundige ontwikkelingen op onze school.

 
Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit
deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.
 

Inschaling:
Inschaling van de functie vindt plaats in schaal LB conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs. 

 

Solliciteer