Docent Duits in Naaldwijk

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar een: Docent Duits, mavo en montessori mavo/havo/vwo 0,6 FTE (2e graad)
 
ISW Sweelincklaan is een kleinschalige school voor voortgezet onderwijs (+/- 600 leerlingen). De school heeft een zeer succesvolle mavo opleiding (zowel onder- als bovenbouw). Daarnaast is de school in 2020/2021 gestart met het aanbieden van montessorionderwijs
voor mavo/havo/vwo. Wij bieden een plezierige werkomgeving met een duidelijke organisatie, leuke leerlingen en fijne collega’s.
Wij werken vanuit een vertrouwde omgeving waarin wij uitgaan van wederzijds respect. Een gezonde levensstijl komt terug in onze lessen en in de omgeving waarin wij lesgeven. De mavo en montessoristroom werken vanuit eenzelfde onderlegger waarbij aandacht, top
school/top resultaat, wereldburgerschap, vooruitstrevend onderwijs en een vertrouwde en gezonde omgeving voorop staan. Dit zorgt voor een dynamische omgeving waarbij een proactieve houding en denken in win-win noodzakelijke eigenschappen zijn.
 
Werkzaamheden

 • Het verzorgen van lessen Duits in klas 1 en 2 montessori (m/h/v) en klas 2 mavo, mogelijk klas 3 h/v montessori
 • Het begeleiden van leerlingen.
 • Het creëren van een uitdagende leeromgeving
 • Het verlenen van ondersteuning bij organisatorische en begeleidingsactiviteiten.
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs.

Profiel (specifiek ook voor montessori, maar geldt ook voor mavo)
 
Docenten op ISW Sweelincklaan willen meer met hun leerlingen bereiken dan alleen het behalen van het einddiploma. Zij willen, naast het verzorgen van een toekomstgericht en samenhangend didactisch repertoire, hun leerlingen begeleiden bij het ontwikkelen van
hun persoonlijkheid, waaronder brede ontwikkeldoelen van montessori als zelfstandigheid, creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid vallen. Om deze brede doelen te kunnen verwezenlijken dient de docent:

 • een pedagogisch klimaat te creëren, waarin leerlingen elkaar vertrouwen en respecteren. Vanuit dat vertrouwen krijgen leerlingen de vrijheid om te leren verantwoordelijkheid te dragen binnen duidelijke, door de docent bewaakte kaders. Dit vraagt om betrouwbaarheid
  en vertrouwelijkheid. De docent is pedagoog, didacticus en coach tegelijk. Hij vertelt niet wat je moet zien, maar wel waar je kunt kijken.
 • een aantrekkelijke voorbereide omgeving te ontwerpen, die dient als uitdagende leerbron voor leerlingen, waarbij verschillen in leerbehoeftes zoveel mogelijk worden gehonoreerd.
 • voortdurende gericht te zijn op interactie en de vorming van sociale vaardigheden. Dit vraagt om een open houding en een sterk ontwikkeld empathisch vermogen.
 • een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn te hebben. Dit kan getypeerd kan worden als maatschappelijke nieuwsgierigheid en voelbare betrokkenheid bij de wereld en haar bewoners.
 • zichtbaar in sociaal leren met leerlingen en collega’s te zijn, door samen te leren en te werken aan gemeenschappelijke doelen en daar waar mogelijk het eigenaarschap van leren bij de leerlingen zelf neer te leggen. Dit vraagt van docenten een diep vertrouwen
  in leerlingen en een op groei gerichte mindset.
 • over creatief vermogen te beschikken of dit te ontwikkelen, om antwoorden op nieuwe vragen of oplossingen voor problemen te verzinnen.
 • te beschikken over een hoge mate van zelfreflectie en observerend vermogen. De docent is daarin een voorbeeld voor zijn/haar leerlingen.
 • thuis te zijn in, of door scholing thuis te raken in de montessoritheorie en -praktijk.
 • sterke didactische vaardigheden te hebben, die de 5 niveaus van differentiatie en diverse manieren van evaluatie mogelijk maken.

 
Je komt te werken in een omgeving waarbij er een nieuwe onderwijslijn is geplaatst in een bestaande succesvolle school. Vanuit een samen-apart principe wordt montessori verder opgebouwd op locatie Sweelincklaan. De mavo en montessori werken vanuit eenzelfde
onderlegger waarbij aandacht, top school/top resultaat, wereldburgerschap, vooruitstrevend onderwijs en een vertrouwde en gezonde omgeving voorop staan. Dit zorgt voor een dynamische omgeving waarbij een proactieve houding en denken in win-win noodzakelijke
eigenschappen zijn.
 

 • 14 lessen Duits (0,56 fte), eventueel aangevuld met extra taken (in overleg tot 0,8 fte).
 • Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar, met bij goed functioneren en een bevoegdheid uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Dit betreft een LB functie.
 • Wij zoeken een tweedegraads bevoegd docent, of iemand die daarvoor studeert.
 • Per 1 augustus 2022

Solliciteer